Οι τιμές μας για τις περιόδους: 01/04 – 31/05    μέχρι 20/09 – 30/10

1 bedroom (up to 3 adults) 2 bedrooms (up to 5 adults) 3 rooms
1 night 35 euros 45 euros 45 euros
3 nights 90 euros 120 euros 120 euros
5 nights 140 euros 190 euros 190 euros
7 nights 200 euros 260 euros 260 euros

* οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν